و تحت اي ظروف حاصله غدا عطله غدا

و لم يهجم على أسد المنايا و لم يطعن صدور الصافنات. Jul 19, 2021 · سند اوقافی چیست و چه تفاوتی با سند ملکی دارد؟ در گوشه و کنار شهر املاکی تحت عنوان اوقافی وجود دارند که به صورت سند اوقافی به فروش می‌رسند

2023-01-30
    موقع جورجيا
  1. وقصة هذا المثل
  2. زاد راه حرم وصل نداریم مگر
  3. لا اليوم ولا غداً
  4. إن غدا لناظره قريب : 5
  5. ، و صفوی، م
  6. للاتصال على