برق و بانه

موتور برق به منظور تامین برق مورد نیاز در مواردی که برق شهری وجود نداشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. May 26, 2021 · میزان مصرف برق کولر گازی اینورتردار

2023-01-31
    اللوغاريتم و المساحة
  1. سنگین و نیمه سنگین
  2. من يحب يجرب وصفات لذيذة جديدة؟! 😍😋
  3. مشخصات کلی : گاز
  4. ۸ ساعت پیش
  5. از میدان و